Η εταιρία

Η εταιρία ιδρύθηκε με σκοπό να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με drone
Τέτοιες υπηρεσίες είναι:
-Αεροφωτογράφιση
-Χαρτογράφήση 2D,3D
-Επιθεωρήσεις με θερμοκάμερα
-Ψεκασμοί αγροτικών εκτάσεων

Είμαστε δίπλα σας , στις ανάγκες σας,τα προβλήματα σας για να δώσουμε πραγματικές ΛΥΣΕΙΣ
Με τον ποιο σύγχρονο τρόπο.Τα drone!

Καθώς και ειδικά λογισμικά προγράμματα(software)

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την εμπιστοσύνη σας.

 

  

 

 

 

DRONES ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ

 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ;

Είναι γεγονός πως ο ψεκασμός με drones είναι ιδανική λύση σε περιοχές όπου η πρόσβαση είναι δυσκολότερη, όπως σε απότομες πλαγιές ή σε περιοχές όπου η υγρασία του εδάφους εμποδίζει τα χρήση άλλων μηχανημάτων.  Σε συνδυασμό με τη χαρτογράφηση, τα συγκεκριμένα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να στοχεύσουν ειδικές περιοχές όπου έχει παρατηρηθεί η ανάπτυξη ζιζανίων με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας.

Τα γεωργικά drones είναι :

-40 φορές πιο γρήγορα από τον παραδοσιακό τρόπο ψεκασμού.

-Εξοικονομούν 90% νερό και 30-40% φυτοφάρμακο.

-Συμβάλλουν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, μειώνοντας συνάμα την επιβάρυνση της Γαίας και των έμβιων οργανισμών με τοξικές ουσίες.