ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε

Η Drone Expert με το έμπειρο προσωπικό της αναλαμβάνει την ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) είτε για φωτοβολταϊκά πάρκα είτε για αιολικά πάρκα.

διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή έργων Α.Π.Ε

Ύστερα από την ανάπτυξη των έργων επακολουθεί η κατασκευή τους. Η κατασκευή γίνεται από εξειδικευμένες κατασκευαστικές εταιρείες και επιβλέπεται από έμπειρους μηχανικούς.

διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Ο&Μ

Τα έργα Α.Π.Ε. πρέπει συνεχώς να ελέγχονται για το αν λειτουργούν αποδοτικά και να συντηρούνται. Η συχνή εποπτεία καθίσταται αναγκαία καθώς κάθε λεπτό εκτός λειτουργίας των έργων ισοδυναμεί με χάσιμο των χρημάτων από την επένδυση σας.

διαβάστε περισσότερα

Έλεγχο εν λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων

Η Drone Expert IKE μαζί με τα στελέχη της έχει την εμπειρία να διενεργήσει νομικό και τεχνικό έλεγχο σε εν λειτουργία φωτοβολταϊκά πάρκα που είναι για αγορά για λογαριασμό επενδυτών.

διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές προτάσεις

Η Drone Expert έχει την εμπειρία να παρουσιάσει στους επενδυτές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού επενδυτικές προτάσεις στην Ελλάδα. Αυτό περιλαμβάνει εύρεση αδειών, εύρεση επαφών, διαπραγματεύσεις, νομικές συμβουλές καθώς και επαφές με δημόσιες υπηρεσίες.

διαβάστε περισσότερα