Ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε

Ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε

Η Drone Expert με το έμπειρο προσωπικό της αναλαμβάνει την ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) είτε για φωτοβολταϊκά πάρκα (στη γη και στη σκεπή) είτε για αιολικά πάρκα.

Αφού γίνει λεπτομερής μελέτη στον προτεινόμενο χώρο της εγκατάστασης ακολουθεί αναλυτικός σχεδιασμός του πάρκου. Η εταιρεία μας προσφέρει την καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής υπολογίζοντας όλες τις παραμέτρους για την μέγιστη απόδοση.

Συστατικά μέρη φωτοβολταϊκών πάνελ

Συστατικά μέρη ανεμογεννήτριας