Σχετικά με εμάς

Ποιοι είμαστε και τι υπηρεσίες προσφέρουμε

Drone Experts LOGO-sxetika me emas

Η Drone Expert IKE είναι μια καινοτόμα εταιρεία που, χάρη στη τεχνογνωσία της στον τομέα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και την τεχνολογία των drones, διαχειρίζεται και συνδυάζει τις τεχνολογίες αυτές  και ιδίως στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή για φωτοβολταϊκό φαινόμενο αλλά και από αιολική.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Drone Expert συμπεριλαμβάνουν τον εντοπισμό των κατάλληλων περιοχών στις οποίες θα γίνει η εγκατάσταση των πάρκων (φωτοβολταϊκών ή/και αιολικών), την επίτευξη αδειών του έργου, την κατασκευή με τη λύση του “κλειδί στο χέρι” – δηλαδή αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την εγκατάσταση του συστήματος για λογαριασμό του επενδυτή- και τέλος τη μεταγενέστερη φάση της συντήρησης του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, η Drone Experts IKE παρέχει υπηρεσίες όπως:

  • Ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) είτε στην γη είτε στη στέγη
  • Κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων και έργων Α.Π.Ε
  • Συντήρηση O&M (Operation and Maintenance)
  • Έλεγχο εν λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων
  • Επενδυτικές προτάσεις/ σχήματα

Τα έργα του 2020

Η Drone Expert IKE κατέθεσε έργα άνω των 100MW μέχρι τον Αύγουστο του 2020 ενώ μέχρι τα τέλη του 2020 κατέθεσε έργα άνω των 500MW.

Ανάπτυξη, Κατασκευή και Συντήρηση έργων Α.Π.Ε.

Πρώτα γίνεται μελέτη στον προτεινόμενο χώρο της εγκατάστασης, επακολουθεί αναλυτικός σχεδιασμός του έργου και τέλος πραγματοποιείται η κατασκευή του. Σε μεταγενέστερο χρόνο, απαραίτητη είναι και η συντήρηση του έργου. Όλες αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται απο την Drone Expert.

Επενδυτικές προτάσεις

Η Drone Expert έχει την εμπειρία να παρουσιάσει στους επενδυτές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού επενδυτικές προτάσεις στην Ελλάδα. Αυτό περιλαμβάνει εύρεση αδειών, εύρεση επαφών, διαπραγματεύσεις, νομικές συμβουλές καθώς και επαφές με δημόσιες υπηρεσίες.

Η δύναμη μας τα στελέχη μας!

Τα στελέχη μας ειδικεύονται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) από το 2007 τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και υποστηρίζουν τους πελάτες σε όλες τις φάσεις εξαγοράς εταιρειών ή επιχειρηματικών κλάδων με άδειες.

Μέργας Στέργιος
General Manager
Κεφαλά Πασχαλιά
Solar Department
Χατζητόλιος Νίκος
Construction Department
Ζλατίνη Μαρία
Solar Department
Γκαδρή Ελισσάβετ
Solar department
Παπαϊωάννου Γιάννης
Drone Pilot
Κοκκίδης Γιώργος
Construction Department
Κηπουρού Φωτεινή
Solar Department
Τρέντσιος Κώστας
Solar Department