Επενδυτικές προτάσεις

Επενδυτικές προτάσεις

Η Drone Expert έχει την εμπειρία να παρουσιάσει στους επενδυτές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού επενδυτικές προτάσεις στην Ελλάδα. Αυτό περιλαμβάνει εύρεση αδειών, εύρεση επαφών, διαπραγματεύσεις, νομικές συμβουλές καθώς και επαφές με δημόσιες υπηρεσίες.
Στην σήμερον ψηφιακή εποχή, η εταιρεία μας λαμβάνει σοβαρά υπόψιν τα θεμελιώδη δικαιώματα των επενδυτών της και ακολουθεί τις προδιαγραφές του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR – 2016/679) της ΕΕ.

Επενδύστε στη πράσινη ενέργεια

Η δυναμική των Ελληνικών Πηγών Ενέργειας