Έλεγχο εν λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων

Έλεγχο εν λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων

Η Drone Expert IKE μαζί με τα στελέχη της έχει την εμπειρία να διενεργήσει νομικό και τεχνικό έλεγχο σε εν λειτουργία φωτοβολταϊκά πάρκα που είναι για αγορά για λογαριασμό επενδυτών.

Νομικός έλεγχος

Τεχνικός έλεγχος