Κατασκευή έργων Α.Π.Ε

Κατασκευή έργων Α.Π.Ε

Ύστερα από τη μελέτη και το σχεδιασμό των έργων επακολουθεί η κατασκευή τους. Η κατασκευή του έργου γίνεται από εξειδικευμένες κατασκευαστικές εταιρείες και επιβλέπεται από έμπειρους σε έργα Α.Π.Ε. μηχανικούς.
Η εταιρεία μας έχει στελέχη που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας από το 2007 και μέσα στη χρονιά του 2020 έχει καταθέσει πολλά έργα πολλών MW είτε σε γεωργική γη είτε σε στέγες.

Λεπτομερής κατασκευή

Ασφαλής λύση