Η εταιρία

Η εταιρία ιδρύθηκε με σκοπό να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με drone
Τέτοιες υπηρεσίες είναι:
-Αεροφωτογράφιση
-Χαρτογράφήση 2D,3D
-Επιθεωρήσεις με θερμοκάμερα
-Ψεκασμοί αγροτικών εκτάσεων

Είμαστε δίπλα σας , στις ανάγκες σας,τα προβλήματα σας για να δώσουμε πραγματικές ΛΥΣΕΙΣ
Με τον ποιο σύγχρονο τρόπο.Τα drone!

Καθώς και ειδικά λογισμικά προγράμματα(software)

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την εμπιστοσύνη σας.